HOME

|AFDS.ZW 0.00% | ASUN.ZW 0.00% | ARTD.ZW 0.00% | ARIS.ZW 0.00% | AXIA.ZW -2.30% |BIND.ZW +0.73% | BAT.ZW 0.00% | CAFCA.ZW 0.00% | CSZL.ZW +0.68% |CBZ.ZW 0.00% |DZL 0.00% | DAWN.ZW 0.00% | DLTA.ZW -1.77% | ECO.ZW +3.84% | EDGR.ZW 0.00% % | FBC.ZW 0.00% | FIDL.ZW 0.00% | FCA.ZW 0.00% | FML.ZW 0.00% |FMP.ZW 0.00% | GBH.ZW 0.00% |GBZW.ZW 0.00% | HIPO.ZW +0.16% | INN.ZW +1.05 |LACZ.ZW 0.00% | MASH.ZW 0.00% | MSHL.ZW 0.00% | MMDZ.ZW +28.57% | MEIK.ZW 0.00% | NPKZ.ZW +16.28% | NTFD.ZW 0.00% | NTS.ZW 0.00% | NMB.ZW 0.00% | OKZ.ZW 0.00% | OMU.ZW -1.57% | PHL.ZW -0.60% | PWS.ZW +3.04% | PPC.ZW 0.00% | PROL.ZW 0.00% | RTG.ZW +19.64.00% | RIOZ.ZW 0.00% | SCIL.ZW 0.00% |SEED.ZW +0.28% | SIM.ZW 0.00% | SACL.ZW -4.17% | TRUW.ZW 0.00% | TSL.ZW 0.00% | TURN.ZW 0.00% | UNIF.ZW 0.00% | WILD.ZW 0.00% | ZBFH.ZW 0.00% | ZECO.ZW 0.00% | ZIMP.ZW 0.00 % | ZIMW 0.00% | ZIMR.ZW 0.00% | ZPI.ZW 0.00%
|AFDS.ZW 0.00% | ASUN.ZW 0.00% | ARTD.ZW 0.00% | ARIS.ZW 0.00% | AXIA.ZW -2.30% |BIND.ZW +0.73% | BAT.ZW 0.00% | CAFCA.ZW 0.00% | CSZL.ZW +0.68% |CBZ.ZW 0.00% |DZL 0.00% | DAWN.ZW 0.00% | DLTA.ZW -1.77% | ECO.ZW +3.84% | EDGR.ZW 0.00% % | FBC.ZW 0.00% | FIDL.ZW 0.00% | FCA.ZW 0.00% | FML.ZW 0.00% |FMP.ZW 0.00% | GBH.ZW 0.00% |GBZW.ZW 0.00% | HIPO.ZW +0.16% | INN.ZW +1.05 |LACZ.ZW 0.00% | MASH.ZW 0.00% | MSHL.ZW 0.00% | MMDZ.ZW +28.57% | MEIK.ZW 0.00% | NPKZ.ZW +16.28% | NTFD.ZW 0.00% | NTS.ZW 0.00% | NMB.ZW 0.00% | OKZ.ZW 0.00% | OMU.ZW -1.57% | PHL.ZW -0.60% | PWS.ZW +3.04% | PPC.ZW 0.00% | PROL.ZW 0.00% | RTG.ZW +19.64.00% | RIOZ.ZW 0.00% | SCIL.ZW 0.00% |SEED.ZW +0.28% | SIM.ZW 0.00% | SACL.ZW -4.17% | TRUW.ZW 0.00% | TSL.ZW 0.00% | TURN.ZW 0.00% | UNIF.ZW 0.00% | WILD.ZW 0.00% | ZBFH.ZW 0.00% | ZECO.ZW 0.00% | ZIMP.ZW 0.00 % | ZIMW 0.00% | ZIMR.ZW 0.00% | ZPI.ZW 0.00%

ZSE MAIN DASHBOARD

TOP GAINERS

SYMBOL VALUE CHANGE
GBZW.zw  $0.6600   +20.00%
ZBFH.zw  $47.000   +17.50%
SACL.zw  $0.6940   +15.61%
PROL.zw  $25.2764   +7.56%
ZIMR.zw  $2.4333   +6.70%

 

TOP LOSERS

SYMBOL VALUE CHANGE
TRUW.zw  $1.0000   -2.60%
CBZ.zw  $85.0000    -2.25%
ASUN.zw  $2.2632    -1.72%
INN.zw  $82.1925   -0.57%
ARTD.zw $7.1900    -0.42%

 

ZSE MARKET CAP INDICES

INDEX VALUE CHANGE
All Share  5,020.00    +1.16%
Top 10  2,860.54    +0.26%
Top 15  3,246.23    +0.48%
Small Cap  47,007.22    +2.11%
Medium Cap  12,395.98    +2.61%

EXCHANGE TRADED FUNDS

SECURITY PRICE CHANGE MARKET CAP NAV
OMTT.zw $1.7396 +1.48%    $228,577,396.63 $1.7311

 

ZSE SECTOR INDICES

 

INDEX VALUE CHANGE
ZSE Financials Index 12,455.33   +1.46%
ZSE Consumer Discretionary Index  6,792.90   +2.00%
ZSE Consumers Staples Index  5,333.12   +0.74%
ZSE Industrials Index (New)  13,382.49   +2.68%
ZSE ICT Index  5,054.73   +0.59%
ZSE Materials Index  6,070.40   +2.60%
ZSE Real Estate Index  7,192.61   +1.04%

 

ZSE NEWS

myzse

CURRENT TRAINING

OUR VALUES : RELIABILITY, INTEGRITY, QUALITY, CUSTOMER SERVICE & INNOVATION

#Happeningnow the joint webinar with @IPECZW and @CDC_Zimbabwe To login use the link below
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZlMTcwZGUtMTcxYy00YzQ1LWIyMGYtZmMzMGZmZWVjMmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222139d1b4-4895-4095-a949-a89d22cb3282%22%2c%22Oid%22%3a%22a43d8d8a-04ef-41a4-92ea-49121940d9fe%22%7d

Load More...

LISTED COMPANIES

Share your investment story with us